Stephen A. Smith Apologizes For Shohei Ohtani Comments

Jul 14, 2021 Entertainment

Stephen A. Smith Apologizes For Shohei Ohtani Comments

“My comments … were clearly insensitive,” Smith says. .